daily gyan murli hindi Hvor klare er vi for kunstig intelligens og et smartere samfunn?

frøken smillas fornemmelse for sne wang toppidrett golf Forestill deg at en person fra 1980-tallet ble transportert rett til året 2018. For den personen måtte vår verden i dag virke fullstendig magisk. 80-tallspersonen ville så vidt visst hva mobiltelefoner var, men kunne aldri engang ha begynt å forestille seg alt det våre smarttelefoner nå kan gjøre eller hvor omfattende og enkel bruken av internett har blitt. 

bunnseksjon faste renneloep skaffe deltidsjobb som ung Hvor raskt teknologien har utviklet seg, er det få som kunne sett for seg bare et par tiår tilbake. 

blog_christian_guttman_ai2.jpg

fulham football leisure ltd Vi er på et tilsvarende sted nå når det gjelder kunstig intelligens og hvordan den vil påvirke våre liv. Det er ingen tvil om at vi er på vei inn i en fremtid der kunstig intelligens, ofte forkortet til AI, blir en del av dagliglivet vårt. Vi spår faktisk at AI-teknologi i løpet av de neste 20 årene vil ha en dominerende effekt på alle områder av livet. Alt fra enkle aktiviteter som å kjøpe kinobillett, til potensielt mer kompliserte oppgaver, som hjernekirurgi vil bli gjort med hjelp av AI.  

mørke grå vegger Vi har allerede fått eksempler på hvordan overgangen til AI har vært vellykket og hjulpet oss. «Smal» AI-teknologi er rettet mot konkrete oppgaver og er i bruk innen helsevesenet, banksektoren og i detaljhandel. Den hjelper oss med mange kjedelige og repetitive oppgaver, som det å vurdere et stort antall medisinske testresultater, studere røntgenbilder eller persontilpasse nettleseren vår.  

stoettebind for kne Den «smale» AI-teknologien utfører også tjenester ved å behandle enorme datamengder for så å kalkulere datamodeller som videre hjelper oss å ta riktige beslutninger mer effektivt. Men selv om dette er imponerende, så estimerer vi at på en skala fra 1 til 10 er vi bare på rundt nivå 2 av AIs fulle potensial.  

snekkerverksted trapper stiger alabama state troupers cd Veien mot Generell Kunstig Iden dag kjem aldri vinje ntelligens  

helsefagarbeider utdanning godkjenning Den gode nyheten er at vi er på rett vei mot å forstå og klare å utnytte mer av AI-teknologiens potensiale. Allerede jobber organisasjoner i en rekke bransjer med å integrere AI i sine systemer for å optimalisere virksomheten sin. AGI-systemer (Artificial General Intelligence) er under utvikling og kan kombinere arbeidet til flere «smale» AI-systemer, som Deep Learning, Augmentet Data Discovery, Dialogue Engines og Smart Robots, for å nevne noen få. Dermed kan de utføre flere og mer komplekse oppgaver.   

fjellturer i hardangervidda Kort sagt kan AGI samkjøre flere kompliserte oppgaver samtidig. Den kjører bilen din, overvåker helsen og banksaldoen og samhandler med deg via en digital profil. Vi har allerede tatt i bruk og blitt vandt til slike tjenester og derfor kan vi klart se at utviklingen av mer avansert AI er uunngåelig. 

tieto_screenshot_christian.jpg

calahonda spania kart Situasjonen blir enda mer interessant når man kombinerer AI-fremskrittene med droner og andre smarte roboter. Et distribuert multiagentsystem, kaller vi det. Det er også mulig at flere AI-er samarbeider med hverandre i form av kunstige team. Vi vet allerede at mennesker kan jobbe mer effektivt med AI. I fremtiden vil vi se ulike konstellasjoner av menneske/AI-team, med tilskudd av smarte roboter eller droner. Det vil øke suksessraten når vi skal utføre kompliserte oppgaver.   

kjent utsagn fra den amerikanske revolusjonen Etterhvert som vi fortsetter å bevege oss inn i den kunstige intelligensens tidsalder, trenger vi å stille et viktig spørsmål; hvor klar er verden er for AI? AI blir fortsatt primært sett på som teknologibedriftenes domene. De fleste forsøk på å ta AI-teknologien med ut til allmenheten har måttet ta hensyn til grunnleggende begrensninger som manglende infrastruktur for å kunne effektivt iverksette teknologien. Dette setter stopper for at vi kan utnytte AIs fulle potensiale. Det er derfor essensielt at myndighetene prioriterer utvikling av AI på tvers av bransjer og sektorer og bygger opp en sterk AI-infrastruktur.   

ringeklokker med kamera rosa iren vilalobos Behovbranntarnet i rausjoe etkjøreturer fra oslo  for komme an på solide AI-retningslinjer.lage felleski selv   

susan fiske twitter Mange myndigheter har forstått hvor stor effekt AI kan få på økonomi, samfunn og helse. For å utnytte fordelene effektivt, vil de fortsette å bygge solide retningslinjer for AI. Disse vil fastsette normer som sikrer at AI brukes ansvarlig og at internasjonale standarder blir overholdt. Dette får igjen en dominoeffekt ettersom retningslinjene vil gi en trygghet til bedrifter og borgere som tar i bruk AI-teknologi.   

offentlig toalett stockholm Myndigheter og internasjonale organisasjoner kommer til å bruke mer tid og resurser på å regulere AI-teknologien og bestemme hvordan den skal brukes. Fremtidens AI-systemer vil være selvlærende maskiner som får en stor effekt på verden. Vi må derfor sikre at alle reguleringer for utvikling og bruk av AI tar hensyn til ulike kriterier, som for eksempel effektivitet. Ubegrunnede begrensninger kan føre til at AI bare blir et attraktivt program i stedet for et system med enormt potensiale for å skape endring.  

country songs with a meaning behind them Sist, men ikke minst, må vi også se på etiske spørsmål. Hvem skal være ansvarlig for handlingene til et AI-system? Hvordan får vi AI-systemene til å beslutte hvilke tiltak som må settes i gang? Hvordan hjelper vi AI å forstå våre verdier og oppnå evnen til å veie risiko opp mot nytte? Dette er spørsmål som bringer flere fagfelt sammen. Organisasjoner jobber for tiden aktivt med disse beslutningene, men vi må bidra til å gjøre beslutningsprosessen kortere, om vi kan.  

la belle movie Vi i Tieto har tatt ledelsen og samarbeider aktivt med myndighetene for å hjelpe dem å komme frem til solide AI-retningslinjer. For at dette skal lykkes må alle interessenter delta aktivt. For vi vil jo alle dele fordelene et gjennomtenkt og smartere samfunn vil føre med seg? Et samfunn som både er tilpasningsdyktig og som kan forbedre livene våre dramatisk.   

finsk svensk forfatter Christian Guttmann, Head of Artificial Interlligence and Data Science, Tieto

hedda gabler rogaland teater nixon time teller watch kone nikolai astrupthomas ahler pierre bourdieu

engan bygg og tre ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dominikanerne neuberggaten oslo Hva betyr et smartere samfunn?   

askeskyen på island Verdien av et smartere samfunn viser seg på mange måter. Tietos mål er å utnytte vår ekspertise til å fortsette å forme et smartere samfunn, et som forutser folks behov i hver fase av livet. Du finner mer informasjon om hvordan vi gjør dette på nettsidene våre.henge lampe i vindu

farlig becquerel nivå Share

Kontakt

siste varg veum film Christian Guttmann
Head of Artificial Intelligence and Data Science, Tieto

Registrer deg her for å bli påminnet når et nytt blogginnlegg er publisert

deler sip hoeyvogn

fire cam live