danny garcia net worth Tenk nytt om helse og velferd i et smartere samfunn

I et smartere samfunn vil helse- og sosialsektorene karakteriseres av hvor effektive de er, hvordan de klarer å finne nye måter å fungere på og hvordan de kan gi borgerne kontroll over hvordan de vil samhandle med og motta digitale tjenester. Dette smartere samfunnet er ikke langt unna.
blog_johan_hoglund_1.jpg

canoe paddle repair Det kan vi si med visshet. Fremvekst av teknologi, som kunstig intelligens (AI) og nye prosesser, som avansert dataanalyse, har allerede revolusjonerende effekt i helse- og sosialsektorene. I Norden bruker myndighetene allerede AI-verktøy på noen områder for å analysere de store mengdene helse- og velferdsdata de har samlet inn. Det vil sette dem i stand til å levere bedre tilpassede tjenester til risikoutsatte befolkningsgrupper, samtidig som det begrenser byråkratiet. Og dette er bare begynnelsen.

gammel dbs damesykkel søster hildegard koch oslo I fremtiden blir alt persontilpasset
I årene som kommer, vil helseadministrasjonen av befolkningen forbedres kraftig. I dag er mange sykdommer livsstilsrelatert, og vi kan oppnå store fordeler ved å angripe disse problemene før de forsterkes. Ved å sile historikk kan AI-bygde datamodeller hjelpe helse- og sosialvesenet å identifisere de innbyggerne som har størst sannsynlighet for å utvikle disse lidelsene. Myndighetene kan så iverksette forebyggende tiltak. Ved å ta tak i problemene ved roten, er det mulig å redusere fremtidige og ressurskrevende kostnader.

ground plane connector Helsevesenet kan også bli mer personlig. Vi kan faktisk se at genomsekvensering brukes innen produksjon av presisjonslegemidler, slik at du får legemidler som er unikt kodet for din kropps genetikk og fysiologiske behov. Snart forlater vi tanken om at ett legemiddel skal passe for alle, for godt. Det er ikke alt. Forbedringer i fjernsensorer sammen med IoT (Internet of Things) gir større individuell deltakelse i hvordan helse- og sosialtjenester leveres.

same in english Gjennom utvikling av behandlingsprosesser og automasjon kan vi snart velge om vi vil behandles på sykehus eller hjemme hos oss selv. Data blir lett tilgjengelig, slik at vi kan treffe informerte valg om helse og livstil. I Sarpsborg kommune i Norge blir for eksempel Tietos Smart Care-system brukt til å utføre rutinekontroll og testing av pasienten i eget hjem, slik at behovet for sykehusbesøk og innleggelser holdes nede. Det gir igjen pasienten større frihet og bedre livskvalitet. Større grad av digitalisering vil gjøre slik teknologi vanlig.

tieto_johanhoglund_still.jpg

visning av russeklaer kjøpe eller lease bil Et økosystem for et smartere samfunn.

hva betyr ordet påske Myndighetene i Norden har opprettet store og persontilpassede helsejournaldatabaser (PHR) på nasjonalt nivå. Tenk deg hva som kan skje om disse dataene sentraliseres og blir tilgjengelige for folk uansett hvor de er. Da kan man få helsetjenester på samme nivå enten man er i Norge eller Spania, eller hvor som helst ellers. Spørsmålet er ikke om, men når. Teknologien har vi allerede.

bilde samiske barn Ingenting av dette er mulig uten et støttende økosystem som kan muliggjøre dette digitaliseringsnivået. Økosystemet må bygges rundt bransjen, ikke rundt en enkelt leverandør. Alle interessenter må delta. Da må systemene være interoperative. Vi trenger standardiserte programmeringsgrensesnitt (API-er), felles datamodeller og vurderingskriterier. Vi må skape rom for små og middels store aktører ved å sørge for en markedsklar modell. Ingen organisasjoner kan gjøre dette alene.

overpris aksjekjøp utdeling Hos Tieto jobber vi for å oppnå et slikt økosystem. Vi innfører endringer fra en egen datamodell til en modell basert på åpne kilder med globale standarder for hvordan data kan deles trygt og effektivt. Vi besitter allerede utrolig nyttige data. Gjennom de neste årene vil vi fortsette å samarbeide med organisasjoner og myndigheter for å forme dette smartere samfunnet.

cephalopod turns white Verdien av et smartere samfunn viser seg på mange måter. Tietos ambisjon er å bruke vår ekspertise til å fortsette å skape et smartere samfunn, et samfunn som forutser folks behov i hver fase av livet. Du finner mer informasjon om hvordan vi gjør dette på nettsidene våre.

gale khraab s bhukhar home remdies in hindi Johan Höglund, Leder for helse, velferd og oppvekst, Tieto

være lys og salt i verden hoover dam water level boken heksene roald dahl aldersgrense

tomt rede syndrom ------------------------

immunreaksjon som årsak til hypoksi Hva betyr et smartere samfunn?

dogs scen problem Verdien av et smartere samfunn viser seg på mange måter. Tietos mål er å utnytte vår ekspertise til å fortsette å forme et smartere samfunn, et som forutser folks behov i hver fase av livet. Du finner mer informasjon om hvordan vi gjør dette på peter zumthor official site

hydrolysis meaning in marathi Share

Kontakt

lynda wonder woman Johan Höglund
Vice President, Head of Healthcare, Welfare and Education, Tieto

Registrer deg her for å bli påminnet når et nytt blogginnlegg er publisert

clock countdown event

skrupigger til moped og sko saler