serveringsbrett i tre Tietos historie

Fra databehandlingsselskap til integrert samarbeidspartner for forretningsløsninger.

anna of the north wikipedia Selskapet ble startet opp i Espoo i Finland i 1968 under navnet Tietotehdas Oy. I løpet av de første årene ble Tietotehdas drevet hovedsakelig som et datasenter for eierne. Det ble utført  utvikling og vedlikehold av IT-systemer, i hovedsak for Union Bank of Finland og bankens kunder, samt noen få selskaper i skogbruksnæringen.

agents of shield spoilers Kundegrunnlaget vokste på 1970-tallet og midi-maskiner ble lansert sammen med de eksisterende stormaskinene. På 80-tallet ble det vanlig for folk flest å eie PC-er. Gradvis ble virksomheten til Tietotehdas utvidet fra å kun tilby datatjenester på stormaskiner, til også utvikling av IT-systemer. Kundene kom fra flere bransjer, og dette dannet grunnlaget for hvordan selskapets drift ble organisert.

90-talls boom og globalisering satte fart på Tietos suksess

vidkun quisling tale Veksten var rask på 1990-tallet etter en serie med oppkjøp, fusjoner og strategiske allianser. Navnet ble endret fra Tietotehdas til TT Tieto i 1995 og Tieto i 1998. I 1996 ble selskapet betydelig styrket i sin eksponering mot telekomsektoren gjennom kjøpet av Avancer. I 1999 ble TietoEnator født med fusjonen mellom Tieto og Enator.

gravid etter abort Med den økende globaliseringen av IT-bransjen på 2000-tallet styrket Tieto sin internasjonale virksomhet, og i 2004 begynte produksjonen utenfor hjemmemarkedet. Konkurransen økte i denne perioden, ettersom indiske aktører begynte å gjøre seg gjeldende på det nordiske markedet. I 2007 staket TietoEnator ut en ny kurs som satte fokus tilbake på Nord-Europa. Selskapet beholdt imidlertid sitt globale omfang i utvalgte sektorer, som telekom.

street beggar playing plastic duck Viktigheten av de horisontale virksomhetene og ressurser utenfor hjemmemarkedet vokste, og i 2009 byttet selskapet ut sin bransjebaserte struktur med en som er bygget på nasjonale organisasjoner, bransjer og globale tjenester. Tieto økte dessuten omfanget av virksomhetene utenfor hjemmemarkedene mot utgangen av tiåret.

eu kontroll askøy I 2012 fanget Tieto oppmerksomheten til B2B-bransjen ved å lansere en ny forbruksbasert skytjeneste, Tieto Cloud Server, som er den raskeste og mest fleksible nettskytjenesten på markedet. Lanseringen av Tieto Cloud Server speiler kjernen av Tietos nye teknologistrategi, som fokuserer på utviklingen av fire nøkkelområder: nettskyen, big data, mobilitet og sosiale medier.

bobby trimble wally hersom Tid for bærekraftig tenkning

Når det gjelder miljøvern, har Tieto vært en av pionerene i IT-bransjen og selskapet gjennomførte det første energieffektivitetsprosjektet sitt allerede i 1978. Prosjektet brukte overskuddsvarme fra et datasenter i Sverige til å varme opp kontorer i nærområdet. I dag er energigjenvinning et grunnleggende krav i alle Tietos nye generasjoner av datasentre. Flere av disse er tilknyttet lokale varmenettverk og tilfører energi til kontorer og private bygg.
 
Tieto har laget rapporter på samfunnsansvar (CR) årlig siden 2009, og kvalifiserer for GRI (Global Reporting Initiative) G4 kjernenivå. Tieto har også blitt tildelt flere priser for sitt miljøansvar.
termokrus med eget bilde Share