roterende pipehatt pris Selskapets samfunnsansvar

Målet vårt som selskap og samfunnsaktør, er å spille en aktiv rolle i samfunnet. Vi tror at IT kan være en sterk pådriver for bærekraftig utvikling, og strever mot å skape verdi for bedrifter, mennesker og samfunn gjennom nyskapende IT-tjenester og -løsninger.

flytte rader excel cr_page_generic_image_resized.jpg

hva veier et egg Våre verdier og etiske retningslinjer er basert på United Nations Global Compact-prinsippene for menneskerettigheter, arbeideres rettigheter, anti-korrupsjon og miljø (underskrevet årlig siden 2010), og vi handler også i samsvar med OECDS-retningslinjene for multinasjonale selskaper.

Våre langsiktige mål som selskap er å:

  • Minimere miljøpåvirkningen
  • Være en etisk foregangsfigur i det globale samfunnet 
  • Skape verdi for aksjonærene våre

svingetiden til en pendel Hvert år utformer vi en rapport som tar for seg selskapets ansvar og hvordan vi har prestert, i henhold til Global Reporting Initiative G4-retningslinjene for bærekraftig rapportering. For mer informasjon kan du ta en titt på sidene våre om chadwick boseman snl (på engelsk) eller les gergely antal roka (tilgjengelig som PDF, på engelsk).

mest negative sidene ved jobben din Share