pyramid sports performance Tietos strategi for å akselerere innovasjon og vekst

Tieto ønsker å være kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse. Som Nordens ledende leverandør av programvare og tjenester, vil selskapet ytterligere styrke innovasjon og vekst, både i Norden og internasjonalt. Investeringstakten skal økes, spesielt innen programvaresentrisk virksomhet, kombinert med at eksisterende lønnsomhetsmål og dagens sterke utbyttepolitikk holdes uendret.

sngerskap uke 22+2 Tieto forventer at informasjon vil være den største driveren for stadig økende samfunnsmessig og økonomisk vekst. Tieto søker en sentral rolle i denne utviklingen, og den nye strategien skal sikre at virksomheten er tilpasset for å gripe mulighetene som oppstår i et kontinuerlig mer datadrevet samfunn.
 New Strategy - watch video

Våre strategiske valg

pesticide in blood samples Tjenester som øker kundeverdien
Bygge løsninger og kunnskaper som akselerer våre kunders resultater og fornyelse.

kommunestyrets rett til a avslå planforslag Nordisk lederskap og internasjonal ekspansjon
Akselerere vår sterke markedsposisjon i Norden ytterligere og gjøre bransjeløsninger mer utbredte internasjonalt.

preparerte skiløyper al Aktiv deltakelse i åpne økosystemer og felles innovasjon med partnere
Drive innovasjon sammen med kunder og partnere, delta i åpne talentnettverk og drive kontinuerlig kompetanseutvikling.

baby i magen tegning  strategy_NO

hvem har rett til afp Tietos nye strategi bygger på et sterkt fundament av avansert teknologi, dyp sektorkompetanse, spesialiserte programvareløsninger, og nye måter å jobbe på for å fornye virksomheten og skape fremtidige innovasjoner.

påkjørt katt i øvrebø Share

Kontakt

sophisticated blue ncs Knut Ekern
Head of Marketing and Communications, Norway
+4793002600
Les om Tietos nye strategi