bahia feliz tres vidas Oslo kommune – Økt satsning på digitale innbyggertjenester

Oslo kommune har som mål å levere bedre og flere digitale innbyggertjenester knyttet til de hjemmebaserte tjenestene innen pleie- og omsorg. Tjenestene kommunen leverer skal tilføre verdi for både innbyggere og kommunalt ansatte, primært ved å gi brukerne oversikt over og innflytelse på egen helse og behandling. I 2017 inngikk derfor kommunen en avtale med Tieto om utvikling av nye digitale innbyggertjenester.

p4 kjærlighet uten grenser Gjennom et nasjonalt forprosjekt, vurderte man behovet, løsningene og gevinstene knyttet til utvikling av digitale tjenester for kommunale pleie- og omsorgstjenester. På bakgrunn av dette ble prosjektet DigiHelse, Digitale innbyggertjenester i kommunesektoren, etablert.

garden in hindi privat endokrinolog vestfold Økt verdi for innbyggere og ansatte

finding xpath in ie 11 Oslo kommune har dyktige helsefagansatte som leverer gode helsetjenester, men behov for bedre innbyggertjenester og bedre dialog, skapte økende etterspørsel for økt digitalisering.

everly brothers why worry - Tidligere var all dialog kun på telefon, på gule lapper eller muntlig. Ettersom manuelle prosesser kan være utfordrende å holde orden på, så vi et behov for å sikre dialogen, sier Camilla R. Holm, Oslo kommune.

lett hovne ankler Med brukerbehov i sentrum, har man derfor utviklet en løsning for å kunne kommunisere, samarbeide, gjenbruke og integrere informasjon. Dette for at de ansatte skal få bedre støtte i sin arbeidshverdag med mer funksjonalitet, samt bedre dialog med innbyggeren.

camilla_oslokommune.jpg
Bilde: Camilla R. Holm fra Oslo kommune på Vitalis, en av verdens største e-Helse konferanser.

tv2 hjelper deg kontakt permitert på engelsk Tett samarbeid

fire skadet i mørklagt tunnel på e 16 Forutsetningen for å lykkes med prosjektet har vært god dialog og tett samarbeid mellom kommune og leverandør. Tieto har derfor, i samarbeid med Oslo kommune, utviklet en løsning i pleie- og omsorgsløsningen som kommuniserer med kjent person i sveits. Dette er en Lifecare-løsning som tilrettelegger for at pårørende/brukere kan samhandle digitalt med de ansatte i kommunen på en trygg og enkel måte.

gutt kjole bok - Vi har hatt et godt og tett samarbeid med utviklere fra Tieto. En arbeidsgruppe fra kommunen har sittet sammen med utviklerne i workshops og gitt tilbakemeldinger og innspill. Arbeidsmetoden gjorde at eventuelle endringer kunne gjøres raskt og effektivt, sier Camilla R. Holm, Oslo kommune.

der ligger et land Det jobbes nå med å videreutvikle og digitalisere pleie- og omsorgsløsningene ytterligere. Tjenestene er tilgjengelig på helsenorge.no, og kan benyttes av alle landets kommuner.

runde tykke stolputer Se intervjuet med Camilla R. Holm fra Oslo kommune, på Vitalis 2018. lomas del marbella

ikke hjelp for rusmisbruker Share

Kontakt

smart garn tilbud Andreas Slette
Senior Sales Manager